Moj Foto

   
Moj foto je spletna stran, ki vam omogoča, da: • si sami ustvarite spletne galerije vaših najljubših fotografij • fotografije lahko pokažete prijateljem in znancem • slike lahko udobno naročate kar od doma • na voljo imate 512MB prostora za vaše galerije in mnogo več...
 Sindikat strojevodij Slovenije
http://www.sindikat-strojevodij.si/